På gång 2020

SOMMAR SOMMAR SOMMAR! på Galleri Ulvesund
21 maj - 23 juli.
Välkomna!!!

Och ... 2021 istället!

Galleri Svea. Stockholm -
18 – 23 april

Sigrid Gunnarsson, Kerstin Gadd och Lars Hansson Lahn

Min och Lars egen utställning "Akvareller på vårt sätt"
på Galleri Ulvesund som skulle visats nu i vår/sommar
- FLYTTAD till maj -juni 2021
Kerstin Gadd och Lars Hansson Lahn

Annaborg Kunsthus i Hillerød, Danmark
1 juli - 8 augusti 2021
Samlingsutställning

Jurybedömd utställning i Nordiska Akvarellsällskapets regi
Tykö, Finland